1Odluka o pokretanju popstupka JN_direktni sporazum 29052018