1Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 06072018