2Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 06032018