2Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08052018