Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 12022018