Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 06082018