Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 07082018