Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 08082018