Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 09042018