Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 12062018