Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 17082018