Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 19072018