Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 29052018