Odluka o pokretanju postupka JN_direktni sporazum 30072018