PROGRAM MJERA ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE ZAPOSLENIKA KOJI SU U PROCESU STEČAJA, LIKVIDACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA OSTALI ILI OSTAJU BEZ POSLA