Obavještenje o nabavci

Obavještenje o nabavci_usluge čišćenja općinskih biroaPoziv za dostavu ponuda za – Pravne usluge

Obavještenje o nabavci-Kompjuterski materijal (toneri)

Obavještenje o nabavci_kancelarijski materijal

Obavještenje o nabavci_usluge čišćenja općinskih biroa

Obavještenje o nabavci kancelarijskog namještaja