2Odluka o izboru ponudaca_direktni sporazum 08052018