Odluke o izboru

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke-Kompjuterski materijal (toneri)

 

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke-Kancelarijski materijal

 

Obrazac pracenja realizacije ugovora

 

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za telefonsku centralu

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

Izvješće o provedenom postupku čišćenje

 

Odluka o dodjeli ugovora ponudacu_Inter-com doo Zenica

 

Obrazac praćenja realizacije ugovora JU SZZ ZDK