Odluke o izboru

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke-Kompjuterski materijal (toneri)
 
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke-Kancelarijski materijal
 
Obrazac pracenja realizacije ugovora
 
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
 
Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
 
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za telefonsku centralu
 
Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
 
Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
 
Izvješće o provedenom postupku čišćenje
 
Odluka o dodjeli ugovora ponudacu_Inter-com doo Zenica