Odluka o izboru ponudaca_direktni sporazum 03082018