Odluka o izboru ponudaca_direktni sporazum 06082018