Odluka o izboru ponudaca_direktni sporazum 07062018