Odluka o izboru ponudaca_direktni sporazum 08062018