Odluka o izboru ponudaca_direktni sporazum 12062018