Odluka o izboru ponudaca_direktni sporazum 19072018