Odluka o usvajanju plana javnih nabavki JU SZZ za 2017