image_pdfimage_print

Služba za zapošljavanje ZDK, odnosno Biro rada iz Tešnja, je u partnerstvu a kroz realizaciju sa Centrom za razvoj GROW iz Banja Luke, organizovao obuku pod nazivom ”Razvojem kompetencija do (samo)zapošljavanja”. Obuka je u periodu od 21. do 23.12.2015. godine ostvarena pod pokroviteljstvom GIZ Podrška obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini. Grupa od 22 učesnika sa visokom stručnom spremom koje je odabrao Biro u Tešnju sa svoje evidencije, je imala priliku da u trodnevnim aktivnostima slušaju predavanja i imaju radionice i praktične vježbe sa prof. dr. Refikom Šećibovićem. Cilj predavanja je bio da se učesnicima približi značaj razvoja komepetencija za život i rad/zapošljavanje u društvu znanja i globalnom okruženju te cjeloživotnog učenja i razvoja. Treći dan, učesnicima je predstavljena struktura projekta, nakon čega su razvili grupne projekte a uz pomoć stručnjaka ekonomske struke.  U toku ovog dana su imali priliku i da se sretnu sa direktorom Kantonalne Službe za zapošljavanje Marinkom Kelavićem, predstavnicima poslovne zajednice Tešnja, a šef Biroa rada u Tešnju, Muharem Berberović je sve dane aktivno učestvovao u radu i pružao podršku kako organizatoru tako i učesnicima.

20151223_153151

20151223_162422

20151223_155940

 

Website Malware Scan