JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2019. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2019. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke. Sve informacije o načinu prijave, uslovima propisani za studente i mjestu dostavljanja dokumentacije može se pročitati na link http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=3828&langTag=bs-BA. Rok za slanje prijava je srijeda, 20.2.2019. godine.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC DECEMBAR 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 24. JANUARA 2019. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec DECEMBAR 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
OBAVJEŠTENJE O NAREDNIM TERMINIMA INTERVJUA ZA PROGRAM TRIPLE WIN

Savezna agencija za rad SR Njemačke  je obavjestila Službe za zapošljavanje da je naredni termin za intervjue u vezi sa Javnim pozivom  za realizaciju Triple Win projekta zapošljavanja radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj zakazan za period od 25.2.2019. do 28.2.2019. godine, dok je rok za prijave 03.02.2019. godine. Prijave se mogu slati putem lokalnih biroa službi za zapošljavanje, zavoda za zapošljavanje, te direktno u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH. O tačnim terminima i mjestima održavanja intervjua blagovremeno ćemo informirati javnost.
Srećan Božić

Srećan Božić

želi vam JU Služba za zapošljavanje ZDK
Sretna Nova godina

Sretnu Novu godinu želi vam

JU Služba za zapošljavanje ZDK
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC NOVEMBAR 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 28. DECEMBRA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec NOVEMBAR 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Sretan Božić

Sretan Božić

želi vam JU Služba za zapošljavanje ZDK
Objavljeni termini apliciranja po kantonima za treći javni poziv za 2018.godinu

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da raspored o datumima apliciranja na treći krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 za pojedine kantone mogu da pogledaju na link http://www.fzzz.ba/portal/ID:C-163. Linkovi za prijavu za Zeničko-dobojski kanton biće otvoreni 19.12.2018. godine u 8:00 sati.
Najava trećeg kruga Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018

Obavještavamo sve zainteresovane poslodavce i nezaposlene osobe da će treći krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 biti otvoren 11.12.2018. godine (utorak) u 8 sati na internet stranici Zavoda otvarajući link http://www.fzzz.ba/vijesti/trei-krug-javnog-poziva-11122018-godine. Radi eventualnog učešća pozivamo Vas da prije otvaranja Javnog poziva posjetite stranicu FZZZ-a kako biste se detaljnije informirali o Programu.
Obnovljen Javni poziv za učešće u Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018.

Obavještavaju se sve zainteresovane nezaposlene osobe da u ponedeljak. 03.12.2018.godine će biti otvorene prijave za Javni poziv za učešće u Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018 i to za sve tri mjere: Poduzetništvo za mlade, Poduzetništvo za žene i Poduzetništvo za sve. Prijava se vrši radnim danom od 8 do 16 sati na linku http://www.fzzz.ba/projekti/program-sufinansiranja-samozapoljavanja-start-up-2018-2.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC OKTOBAR 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 28. NOVEMBRA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec OKTOBAR 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Čestitamo Dan državnosti BiH

Povodom 25. novembra – Dana državnosti BiH, obavještavamo vas da Služba za zapošljavanje ZDK, kao i pripadajući Biroi rada neće raditi dana 26.11.2018. godine
Promjene u Javnom pozivu za Triple Win projekt

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da je došlo do promjene vezane za kontirnuirani Javni poziv za Triple Win projekt – zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj. Prema novom Javnom pozivu priznaje se samo obrazovanje redovno stečeno u javnim ustanovama, odnosno prekvalifikacija se više ne priznaje. Također, sada je potrebno dostaviti svedočanstvo za svaki od završena četiri razreda srednje medicinske škole. Izmijenjeni Javni poziv možete naći na link http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/Javni%20poziv%20Triple%20Win%20oktobar%202018%20bs.pdf.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC SEPTEMBAR 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31. OKTOBRA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec SEPTEMBAR 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
OBAVIJEST ZA NEZAPOSLENE OSOBE

Dana 27.09.2018. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o evidencijama u oblasti zapošljavanja („Službene novine Federacije BiH“, br. 74/18).
U članu članu 21. stav (1), navedenog Pravilnika, propisani su novi rokovi javljanja, i to:
Nezaposlena osoba dužna se redovno lično javljati službi za zapošljavanje, a najmanje jednom u roku od:

a) 30 dana – ako ostvaruje pravo na novčanu naknadu i penzijsko i invalidsko osiguranje;
b) 45 dana – ako ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje,
c) 120 dana – ako ne ostvaruje prava po osnovu nezaposlenosti.

Molimo sve nezaposlene osobe da poštuju propisane rokove javljanja kako se ne bi doveli u situaciju gubljenja statusa i prava po osnovu nezaposlenosti zbog nejavljanja.

Link novog Pravilnika o evidencijama; Pravilnik o evidencijama
Objavljen II JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je 24.09.2018. godine objavio II JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Javni poziv ostaje otvoren zaključno sa 24.10.2018. godine. Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom „Javni poziv 2018. – dodjela novčanog stimulansa– NE OTVARATI“. Tekst jJavnog poziva kao i obrazce za apliciranje mogu se preuzeti na link https://fond.ba/2018/09/24/ii-javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2018-godini/.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC AUGUST 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 25. SEPTEMBRA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec AUGUST 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
ODREĐENI NOVI TERMINI INTERVJUA ZA PROGRAM TRIPLE WIN

Savezna agencija za rad SR Njemačke je obavjestila JU Službu za zapošljavanje ZDK da je naredni termin za intervjue u vezi sa Javnim pozivom  za realizaciju Triple Win projekta zapošljavanja radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj zakazan za period 29.10.2018. –  02.11.2018. S tim u vezi, pozivamo sve zainteresovane kandidate da dostave svoju dokumentaciju u svoje općinske biroe rada ili u Službi za zapošljavanje ZDK, kancelarija br. 8. Dodatne informacije i tekst Javnog poziva možete da nađete na linku http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=3605&langTag=bs-BA.
OBAVIJEST

Obzirom da je po prethodnom Javnom pozivu, objavljenom 04.07.2018. godine putem oglasne ploče, internet stranice Službe: www.zdk-szz.ba, te internet stranice Vlade ZDK: www.zdk.ba., ostalo neutrošenih sredstava za zapošljavanje pripravnika, obavještavamo zainteresovane poslodavce da se od danas, 20.09.2018. godine, mogu prijaviti na obnovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini iz grant sredstava Vlade ZDK.

Obnovljeni Javni poziv će biti otvoren do utroška neiskorištenih sredstava.

Zainteresovani poslodavci se prijavljuju na Javni poziv popunjavanjem prijave (aplikativnog formulara) na Program, koju će moći preuzeti na internet stranici Službe: www.zdk-szz.ba.

U nastavku možete preuzeti tekst Programa, tekst Javnog poziva, te obrazac Prijave na Javni poziv. Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem Programa radi eventualnog učešća. Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u Službu putem nadležnih općinskih biroa rada sa naznakom „Prijava na Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018./2019. godini ili direktno na adresu Službe: Adolfa Goldbergera 6, Zenica.
OBJAVA ZA PONOVNO OTVARANJE JAVNIH POZIVA ZA 2018 GODINU

Federalni zavod za zapošljavanje će, sutra, 04.09.2018. godine u 8:00 sati na svojoj internet stranici www.fzzz.ba objaviti drugi javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018, osim za Program Tražim poslodavca 2018. U isto vrijeme će biti objavljen i  drugi javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018. Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se putem internet stranice Zavoda (meni: Aktuelni projekti) upoznaju sa sadržajem programā radi eventualnog sudjelovanja. Prijava se vrši radnim danom od 8 do 16 sati.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JULI 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29. AUGUSTA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec JULI 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, život ispuni najljepšim osjećanjima, podari sve ono sto želite a nemate i sačuva sve ono što volite a imate.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JUNI 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 27. JULA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec JUNI 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Objavljen Javni poziv za učešće u Programu „Obukom do zaposlenja 2018“

Federalni zavod za zapošljavanje, danas, 12.7.2018. godine na svojoj internet stranici je objavljen Javni poziv poslodavcima iz FBiH za učešće u Programu „Obukom do zaposlenja 2018“. Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2018. i procjenom za 2019 i 2020. godinu. Program će implementirati Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe). Cilj Programa je da se omogući obuka kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje u konkretnom poslovnom okruženju za 1.200 nezaposlenih osoba, od kojih će se zaposliti najmanje 840 osoba. Pod obukom, u okviru ovog programa, podrazumijeva se osposobljavanje ili usavršavanje nezaposlene osobe kroz sticanje praktičnih znanja i vještina za određeno zanimanje kod poznatog poslodavca.

Poslodavci i nezaposlene osobe mogu se informišu o Programu radi eventualnog učešća na linku http://fzzz.ba/vijesti/obukom-do-zaposlenja-2018.
Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini

Obrazac PrijaveJU Služba za zapošljavanje ZDK u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, počinje realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja VSS, VŠS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2018/2019. godini. Programom je predviđeno zapošljavanje mladih osoba dobi do 35 godina, bez radnog iskustva u struci, koje se nalaze na evidenciji Službe najmanje dan prije prijave poslodavca na Javni poziv, i koje aktivno traže posao. Istim je predviđeno sufinansiranje zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba VSS/VŠS spreme u trajanju od 12 mjeseci, te sufinansiranje zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba SSS/KV spreme u trajanju od šest mjeseci, izuzev pripravnika VSS spreme medicinske struke, čije se zapošljavanje sufinansira u trajanju od 6 mjeseci.

Osnovni mjesečni iznos poticaja je 350,00 KM i za VSS/VŠS spremu i za SSS/KV spremu, i isti obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

Osnovni iznos poticaja se može povećati za 50,00 KM mjesečno, ukoliko je u pitanju zapošljavanje nezaposlenih osoba koje su duže od šest mjeseci na evidenciji nezaposlenih od dana prijave poslodavca na Javni poziv.

Za realizaciju Programa je predviđeno ukupno 690.000,00 KM, koje obezbjeđuje Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, od čega je planirano sufinansiranje zapošljavanja 100 VSS/VŠS pripravnika i 100 SSS/KV pripravnika. Za realizaciju Programa je zadužena Služba za zapošljavanje ZDK.

Javni poziv za učešće u Programu će biti objavljen 04.07.2018. godine putem oglasne ploče, internet stranice Službe: www.zdk-szz.ba, te internet stranice Vlade ZDK: www.zdk.ba.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Javni poziv sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Zainteresovani poslodavci se prijavljuju na Javni poziv popunjavanjem prijave (aplikativnog formulara) na Program, koju će moći preuzeti na internet stranici Službe: www.zdk-szz.ba, te na internet stranici Vlade ZDK: www.zdk.ba.

U nastavku možete preuzeti tekst Programa i tekst Javnog poziva.

Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem programa radi eventualnog učešća.

Obavještavaju se poslodavci da je Javni poziv po ovom programu istekao sa 19.7.2018. godine.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MAJ 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29. JUNA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec MAJ 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

želi Vam JU Služba za zapošljavanje ZDK
Najava za Javni poziv za učešća u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2018. godini

Federalni zavod za zapošljavanje će 6.6.2018. godine u 8 sati na svojoj internet stranici objaviti Javni poziv za učešća u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2018. godini. Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe iz ciljne grupe, da se radi eventualnog učešća upoznaju s tekstom na linku http://fzzz.ba/vijesti/javni-poziv-za-uea-u-programu-sufinansiranja-zapoljavanja-roma. Program ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, s tim da će u slučaju nedovoljnog broja prijava Javni poziv ponovo biti objavljen do utroška sredstava, a najdalje do 31.12.2018. godine.

Predviđena raspoloživa finansijska sredstva u iznosu od 438.620 KM namjenjena su za podršku zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih Roma u Federaciji BiH u 2018. godini.
Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini. Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije prijave poslodavca na Javni poziv, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci. Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 190.000 KM, od čega 100.000 KM osigurava Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 90.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje.

Javni poziv je objavljen 05.06.2018. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

U nastavku možete preuzeti tekst Programa, tekst Javnog poziva, te obrazac Prijave na Javni poziv.

Obrazac Prijave

Program

Javni poziv
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC APRIL 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31. MAJA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec APRIL 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Održan „Sajam zapošljavanja 2018“ u Kaknju

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog i Općinom Kakanj i ove godine je organizovala “Sajam zapošljavanja 2018”, koji se održao 09. maja u Domu kulture u Kaknju.

Svrha događaja je povezivanje aktera tržišta rada i unapređenje međusobne saradnje u cilju efikasnijeg posredovanja u zapošljavanju i smanjenja broja nezaposlenih.

Sajam je regionalnog karaktera te su na istom učešće uzeli poslodavci i nezaposlene osobe sa područja općina Zenica, Kakanj, Visoko, Breza, Vareš i Olovo.

U okviru Sajma upriličene su prezentacije od strane Privredne komore ZDK, predstavnika kompanije Domus Arredi doo Zenica, uspješnih poduzetnika iz Kaknja, kao i prezentacije primjera uspješnog posredovanja.

Podršku Sajmu dali su svojim prisustvom premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona, gosp. Miralem Galijašević, načelnik Općine Kakanj, gosp. Nermin Mandra i direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje, gđa. Helena Lončar.

Ukupan broj lica koja traže zaposlenje 59.112
Broj zaposlenih prema podacima Porezne uprave 85.932

Statistički pokazatelji jasno ukazuju na određene promjene na tržištu rada, koje s jedne strane ogledaju u migraciji radne snage na strana tržišta rada, dok je istovremeno evidentna povećana potražnja za radnom snagom kod domaćih privrednih subjekata.

Služba nastoji aktivnostima kao što je ova odgovoriti na izazove aktuelnih promjena i doprinijeti većoj zaposlenosti na Zeničko-dobojskom kantonu.

IMG-872ee8b36b086d3d3741616542a8d250-V
IMG-9cfddde0cb31f0896a19f4eb97b23eeb-V
IMG-c06f031a2b928b68105374cddb01eaf8-V
IMG-aeb45385af7105dda2259b73c8682a73-V

 

 
OBJAVA ZA PONOVNO OTVARANJE JAVNIH POZIVA ZA 2018 GODINU

Federalni zavod za zapošljavanje će 15.5.2018. godine u 8:00 sati na svojoj internet stranici www.fzzz.ba objaviti drugi javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja 2018, a 16.5.2018. godine u 8:00 sati drugi javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2018. Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se putem internet stranice Zavoda (meni: Aktuelni projekti) upoznaju sa sadržajem programā radi eventualnog sudjelovanja.
OBAVIJEST ZA POSLODAVCE I NEZAPOSLENE OSOBE

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas informišemo da JU Služba za zapošljavanje ZDK u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK i općinom Kakanj, u svrhu povezivanja aktera tržišta rada i unaprjeđenja međusobne saradnje, a s ciljem efikasnijeg posredovanja u zapošljavanju i smanjenja broja nezaposlenih, organizuje „Sajam zapošljavanja 2018“ koji će biti održan 09.05.2018. godine u Kaknju – Dom kulture, sa početkom u 08:30 sati.

Pozivamo Vas da učestvujete na Sajmu i iskoristite prednosti javnog i masovnog prezentiranja ponude i potražnje radne snage.

Sajam je namijenjen kako poslodavcima tako i nezaposlenim osobama, studentima, maturantima, učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i osobama koje žele promijeniti posao i graditi novu poslovnu karijeru.

Na Sajmu će učestvovati oko 30 poslodavaca sa područja općina Visoko, Kakanj, Breza, Vareš, Olovo i Zenica, te je ovo prilika da na jednom mjestu ostvarite neposredan kontakt sa velikim brojem poslodavaca, upoznate se sa ponudom otvorenih radnih mjesta i predstavite svoje kompetencije poslodavcima. Preporučujemo da razmislite šta znate, želite i možete raditi, pripremite svoj CV (biografiju) i prijave za posao te iste, prilikom obilaska štandova i razgovora, ciljano predajete poslodavcima koji se bave djelatnošću za koju ste zainteresovani.

U okviru Sajma planirane su i različite prezentacije od strane Privredne komore ZDK, predstavnika kompanije Domus Arredi doo Zenica, uspješni poduzetnik iz Kaknja i primjer uspješnog posredovanja.

S poštovanjem,

JU Služba za zapošljavanje ZDK
Čestitamo 1. Maj Međunarodni praznik rada

Čestitamo Vam 1. Maj Međunarodni praznik rada

JU Služba za zapošljavanje ZDK

 

prvi maj
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MART 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 27. APRILA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec MART 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Objava o najavi otvaranja Javnog poziva za mjeru Tražim poslodavca 2018

Federalni zavod za zapošljavanje će 30.4.2018. godine u 8 sati objaviti Javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2018 u sklopu Programa sufinansiranja zapošljavanja 2018. Pozivaju se nezaposlene osobe i poslodavci da se upoznaju sa sadržajem mjere radi eventualnog učešća, a čiji je cilj sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba prije dana preuzimanja Obrasca za traženje posodavca TP. Koraci o načinu apliciranja su dostupni na linku http://www.fzzz.ba/vijesti/traim-poslodavca-2018-2.
Zapošljavanje državljana Bosne i Hercegovine u Slovačkoj Republici

Obavještavamo sve zainteresovane osobe da je  Agencija za rad i zapošljavanje BiH na osnovu informacije Ministarstva za rad, socijalnu politiku i porodicu Slovačke Republike objavila tekst o uslovima rada koji sadrži   podatke o mogućnostima zapošljavanja radnika iz BiH u Slovačkoj. Potpuni tekst o ovoj brošuri možete naći na link http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/Uslovi%20zaposljavanja%20u%20Slovackoj%20Republici%20bs.pdf, kao i na oglasnim pločama lokalnih biroa rada ZDK.
Obnovljen poziv za učešće u Projektu TRIPLE WIN

Obavještavamo zainteresovane da je obnovljen  poziv za učešće za Triple win projekat-zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj (sa poboljšanim uslovima prijave-znanje jezika nije obavezujuće). Oglas je kontinuiran i otvoren cijelu godinu,dok su intervjui planirani tri (3) puta u godini. Jedan od termina intervjua je planiran za MAJ i to od 22.05.2018.godine,te Vas molimo da prijave dostavite JU Služba za zapošljavanje, kancelarija br. 8, u Zenici, najkasnije do 25.04.2018.godine. Potpuni tekst Javnog poziva možete da vidite na oglasnim pločama u biroima rada  ZDK.
SRETAN VASKRS

 
SRETAN VASKRS
želi Vam JU Služba za zapošljavanje ZDKSretan Dan nezavisnosti 1. Mart.

JU Služba za zapošljavanje ZDK, građanima Bosne i Hercegovine, čestita Dan nezavisnosti 1. Mart.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JANUAR 2018. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 26. FEBRUARA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec JANUAR 2018. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
NAJAVLJENI DATUMI OBJAVLJIVANJA JAVNIH POZIVA ZA 2018

U petak, 16.02.2018. godine, u Federalnom zavodu za zapošljavanje je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena realizacija mjera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini. Saopšteno je, između ostalog, da će Javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 biti objavljen 27.2.2018. godine, a 28.2.2018. godine Javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018. Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa programima radi eventualnog učešća na stranici http://www.fzzz.ba/ .
Obavijest za studentice i studente koje/i su podnijele/i prijave za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2018. Godini

Obavještavaju se studentice i studente koje/i su podnijele/i prijave za učešće u ferijalnom radu u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta 2018. godine da je izvršena selekcija prijava pristiglih na adresu Agencije za rad i zapošljavanje BiH.  Spisak studentica i studenata čije su prijave proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR može da se vidi na linku http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=3169&langTag=bs-BA.  Napomena: Radne ponude poslodavaca iz SR Njemačke studenti mogu očekivati tek od mjeseca aprila. Savezna agencija za rad SR Njemačke će pokušati naći ferijalni posao svim studentima, međutim ne može dati garanciju za to (tačka 8. Brošure o ferijalnom radu stranih studenata u Njemačkoj). Još jednom skrećemo studentima pažnju da se obavezno trebaju upoznati sa sadržajem Brošure o ferijalnom radu stranih studenata u Njemačkoj: Merkblatt – Ferienbeschäftigung in Deutschland für im Ausland immatrikulierte ausländische Studierende,  koja sadrži detaljne informacije o ovom programu, tj. uvjetima rada, pravima i obavezama studenata.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC DECEMBAR 2017. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31. JANUARA 2018. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec DECEMBAR 2017. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Obavještenje za zakazane termine za intervjue u okviru programa TRIPLE WIN

Obavještavaju se zainteresirani  kandidati da će se intervjui za zapošljavanje medicinskih radnika u SR Njemačkoj prema Javnom pozivu u okviru Triple Win programa održavati u periodu od 6.2. do  9.2.2018. godine na slijedećim lokacijama:

  • 2.2018. godine u Banja Luci, u prostorijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – filijala Banja Luka, ulica Save Mrkalja br.14 , od 9:00 do 17:00 sati;
  • 2.2018. godine u Tuzli, u prostorijama J.U. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Bosne Srebrene bb  od 9:00 do 16:00 sati:
  • 2.2018. godine u Sarajevu u prostorijama J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Ložionička br. 4. od 9:00 do 16:00 sati;
  • 2.2018. godine u Sarajevu u prostorijama J.U. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Ložionička br. 4. od 8:30 do 13:30 sati.U februaru će biti održani intervjua za medicinske radnike za rad u SR Njemačkoj

Obavještavamo sve osobe koji su aplicirali  prema Javnom pozivu u okviru Triple Win projekta , da će se početkom februara 2018.godine održati intervjui za zapošljavanje medicinskih radnika u SR Njemačkoj. Intervjuu će prisustvovati predstavnici GIZ-a, Savezne agencije za rad SR Njemačke i Agencije za rad i zapošljavanje BiH. S tim u vezi Vas još uvijek se formiraju spiskovi i za nove zainteresirane kandidate koji treba biti dostavljen Agenciji za rad i zapošljavanje BiH najkasnije do 22.01.2018.godine. Prijave koje se dostave kasnije naknadno mogu biti poslati od strane kandidata direktno Agenciji na adresu ul.Đoke Mazalića br.3, Sarajevo.
Posjeta Birou rada Visoko i tehnička procjena stručnjaka Projekta zapošljavanja mladih – YEP

Nakon potpisivanja memoranduma o saradnji, današnjim aktivnostima i zvanično je potvrđeno nastojanje Projekta zapošljavanja mladih – YEP i JUSZZ ZE-DO Kantona da sinergijski djeluju na rješavanju problema nezaposlenosti. S tim ciljem, organizovana je zajednička posjeta tehničkog tim Projekta zapošljavanja mladih – YEP, direktora Službe g-dina Ante Pešića i rukovodioca Odsjeka za posredovanje u zapošljavanju g-dina Sehadeta Hadžića Birou rada Visoko.  U sklopu ove posjete tim Projekta zapošljavanja mladih – YEP je, u saradnji sa predstavnicima službe i biroa, izvršio procjenu tehničkih aspekata te su razmatrana moguća tehničko-logistička unaprjeđenje biroa, prostorna prilagodba prostorija a sve kako bi se prethodno pomenute prakse mogle implementirati te osigurati adekvatniju podršku nezaposlenim licima.
Potpisan Memorandum o između JU Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona i Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Ambasada Švajcarske

Dana 14. decembra, 2017. godine, u Sarajevu je potpisan Memorandum o saradnji sa JU Službom za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, kojim je predviđena realizacija YEP Reformskog paketa. Ovaj Reformski paket je razvijen u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podrške Vlade Švicarske. Pored promjene i prilagodbe infrastrukture biroa ove službe, reformski paket uključuje i stručnu podršku koja će biti pružena uposlenicima službe a kako bi se adekvatno realizovale savjetodavne i menadžerske usluge u cilju brže integracije nezaposlenih lica na tržište rada. Procedure i prakse predviđene Reformskim paketom YEP prilagođene su praksama EU. Promjena infrastrukture biroa implicira stvaranje uslova za uvođenje razdvojenih evidentičarskih i savjetodavnih usluga, dok će se u konačnici stvoriti preduslovi za pružanje kvalitetnije cjelokupne usluge za krajnje korisnike – nezaposlena lica. Memorandum o saradnji su potpisali, ispred Projekta zapošljavanje mladih – YEP, dr Ranko Markuš i gospodin Anto Pešić, direktor Službe za zapošljavanje ZE-DO Kantona.
Svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti, želimo Srećan Božić

Svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti, želimo Srećan Božić.

JU Služba za zapošljavanje ZDKSretnu i uspješnu Novu 2018. godinu

Sretnu i uspješnu Novu 2018. godinu

Želi Vam JU Služba za zapošljavanje ZDK

 
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC NOVEMBAR 2017. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 28. DECEMBRA 2017. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec NOVEMBAR 2017. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Svim vjernicima katoličke vjeroispovijedi, od srca želimo Sretan i blagoslovljen Božić

Svim vjernicima katoličke vjeroispovijedi, od srca želimo Sretan i blagoslovljen Božić.

JU Služba za zapošljavanje ZDKOBJAVLJEN JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2018. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2018. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke. O uslovima apliciranja , načinu dostavljanja dokumentacije i formularima koji su potrebni, studenti se mogu inforisati u rektoratu Univerziteta ili studentskoj službi fakulteta gdje studiraju, općinskim biroima rada mjesta u kojem stanuju, JU Služba za zapošljavanje ZDK kao i na stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=3114&langTag=bs-BA.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC OKTOBAR 2017. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30. NOVMBRA 2017. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec OKTOBAR 2017. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Najava obnovljenog otvaranja Javnih poziva Programa zapošljavanja i samozapošljavanja 2017 PLUS

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe da će 28.11.2017. godine u 8 sati biti nastavljen Javni poziv za učešće u Programima zapošljavanja i samozapošljavanja 2017 PLUS. Prijavljivanje će biti elektronskim putem na linku www.fzzz.ba.
Obavijest o obustavljanju Javnog poziva za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

OBAVIJEST – Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da se obustavlja apliciranje za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca zbog utrošenih sredstava.

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, nastavlja realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca. Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije objave Javnog poziva, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci. Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 275.000 KM, od čega 175.000 KM osigurava Federalni zavod za zapošljavanje, a 100.000 KM Ministarstvo za boračka pitanja ZDK.

 

Novi Javni poziv je objavljen 04.09.2017. godine i ostaje otvoren do utroška sredstava.

 

U nastavku možete preuzeti tekst Javnog poziva, tekst Programa, Kriterije za bodovanje prijava, te obrazac Prijave na Javni poziv.

Obrazac Prijave

Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Javni poziv

Kriteriji za bodovanje prijava
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC SEPTEMBAR 2017. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 31. OkTOBRA 2017. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec SEPTEMBAR 2017. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Ponovo otvoreni Javni pozivi programa samozapošljavanja i zapošljavanja za 2017. godinu

Obavještavamo sve zainteresovane poslodavce da će 3.11.2017. godine (petak) u 8 sati, u skladu sa Vašim traženjem, biti nastavljeni javni pozivi za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanje Start up 2017 i Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017. Aplicira se na internet stranici Zavoda (www.fzzz.ba).
NAJAVA OBVJAVLJIVANJA JAVNIH POZIVA U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2017 PLUS

Obavještavamo sve zainteresovane da će Federalni zavod za zapošljavanje dana 16.10.2017. godine (ponedjeljak) na svojoj internet stranici (www.fzzz.ba) objaviti javne pozive za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 PLUS (Prvo radno iskustvo – Jačanje konkurentnosti na tržištu rada 2017 PLUS, Vaučer za posao 2017 PLUS, Javni radovi 2017 PLUS i Periodično zapošljavanje 2017 PLUS) i Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 PLUS. Tekstovi programa dostupni su na linkovima: http://www.fzzz.ba/doc/sufinansiranjaplus2017.pdf i http://www.fzzz.ba/doc/StartPLUS2017.pdf.
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC AVGUST 2017. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 29. SEPTEMBRA 2017. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec AVGUST 2017. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
Otvorene prijave medicinskih radnika za rad u Njemačkoj

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se naredni intervjui za Triple Win projekt održati od 02.10.2017. do 06.10.2017. godine, a o tačnim terminima i mjestima održavanja ćete biti blagovremeno informisani. Rok za predaju prijava je 15.09.2017 godine. Prijave se mogu dostavljati u nadležnim Kantonalnim službama za zapošljavanje.  Sve ostale informacije kao i obrazce za prijavu se nalaze na stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH (http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/default.aspx?id=550&langTag=bs-BA) .
NAJAVLJEN TREĆI PRODUŽETAK JAVNIH POZIVA ZA 2017. GODINU

Obavještavaju se svi zainteresovani poslodavci i nezaposlene osobe da će prijavljivanje na produženi treći javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 biti omogućeno 11.9.2017. godine (ponedjeljak) u 8:00 sati na internet stranici Zavoda (www.fzzz.ba)  i to za Unsko-sanski, Posavski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Srednjobosanski, Zapadno hercegovački, te Kanton Sarajevo i Kanton 10.
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, život ispuni najljepšim osjećanjima, podari sve ono sto želite a nemate i sačuva sve ono što volite a imate.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JULI 2017. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30. AVGUSTA 2017. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec JULI 2017. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.

 
Program obuke za polaganje stručnog ispita za rad u organima državne uprave

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja za 2017. godinu, planira realizaciju Programa obuke za polaganje stručnog ispita za rad u organima državne uprave. Ovaj program obuke namijenjen je pripravnicima koji se pripremaju za polaganje ispita općeg znanja, uposlenicima koji imaju potrebu za osvježenjem znanja, te kandidatima koji se pripremaju za ulazak u državnu upravu.

Cilj programa je priprema pripravnika i kandidata u konkursnim procedurama za polaganje ispita općeg znanja, te unapređenje znanja uposlenih u organima uprave u Federacije Bosne i Hercegovine iz oblasti koja su predmet edukacije.

 Sadržaj programa obuke za sve module utvrđen je u Uredbi o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/06, 78/06, 63/08 i 27/14) i ista je dostupna na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba .

Program je koncipiran u šest jednodnevnih modula. Svi moduli obuke će se održati u Sarajevu, u prostorijama Agencije, ulica Kulovića broj 7.

 Vremenska dinamika:

 

Modul I

Osnove sistema Evropske unije: 23.08.2017. godine

Trener: dr.sc. Sanja Kavaz Hukić

Krajnji rok za prijavu: 17.8.2017.

 

Modul II

Kancelarijsko poslovanje: 24.08.2017. godine

Trener: mr.sc. Uma Isić

Krajnji rok za prijavu: 17.8.2017.

 

Modul III

Osnove uprave u Federaciji BiH: 05.09.2017. godine

Trener: dr.sc. Merima Tanović

Krajnji rok za prijavu: 28.8.2017.

 

Modul IV

Radni odnosi: 06.09.2017. godine

Trener: Emir Mehmedović

Krajnji rok za prijavu: 28.8.2017.

 

Modul V

Ustavno uređenje BiH: 11.09.2017. godine

Trener mr.sc. Mila Eminović

Krajnji rok za prijavu: 6.9.2017.

 

Modul VI

Upravni postupak i upravni spor: 12.09.2017. godine

Trener: Selma Horić

Krajnji rok za prijavu: 6.9.2017.

 

Način prijavljivanja:

  • uz saglasnost rukovoditelja organa, prijavu popuniti putem on-line obrasca za svaku temu posebno, (obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje mail adrese kontakt osobe za obuku.
  • Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (”Službene novine FBiH”, broj 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci, i osvježenje tokom jedne pauze.
PONOVO OTVOREN JAVNI POZIV ZA PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ROMA 2017

Obavještavamo potencijalne korisnike da je Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma 2017 ponovo objavljen 14.8.2017. godine u trajanju od 15 dana. Više informacija o Programu dostupno je putem linka koji možete da nađete na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje http://www.fzzz.ba/projekti/program-zapoljavanja-roma-u-2017-godini-2
Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017

Obavještavamo nezaposlene osobe Zeničko-dobojskog kantona da će 20.7.2017. godine (četvrtak) u 8:00 sati biti nastavljen drugi krug Javnog poziva za učešće u Programu Start up 2017.

Link na stranicu Federalnog zavoda za zapošljavanje: http://www.fzzz.ba/projekti/start-up-2017

 
ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MAJ 2017. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30. JUNA 2017. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec MAJ 2017. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.
NAJAVA OBJAVLJIVANJA TREĆEG JAVNOG POZIVA ZA 2017.GODINU

Federalni zvod za zapošljavanje je 26.06.2017. godine, objavio obavještenje za sve zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe da će treći javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 ((Prvo radno iskustvo, Vaučer za posao, Javni radovi i Periodično zapošljavanje) biti objavljen 3.7.2017. godine. Kao i do sada, prijavljivanje će biti omogućeno od 8 sati, na internet stranici Zavoda (www.fzzz.ba).
OBAVIJEST – Privremeno se ograničava Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015.

Obavještavamo poljoprivredne obrtnike i nezaposlene osobe da se apliciranje za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015, privremeno ograničava zbog velikog broja podnesenih prijava i ograničenog iznosa raspoloživih finansijskih sredstava. Nakon što se izvrši obrada pristiglih prijava i utvrdi postojanje eventualne mogućnosti za dalje prijavljivanje, Javni poziv će se  nastaviti.
Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

JU Služba za zapošljavanje ZDK, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Ministarstvom za boračka pitanja ZDK, počinje realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca. Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije objave Javnog poziva, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci. Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće. Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 275.000 KM, od čega 175.000 KM osigurava Federalni zavod za zapošljavanje, a 100.000 KM Ministarstvo za boračka pitanja ZDK.

Javni poziv je objavljen 21.06.2017. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

U nastavku možete preuzeti tekst Javnog poziva, tekst Programa, Kriterije za bodovanje prijava, te obrazac Prijave na Javni poziv.

 

Obrazac Prijave

Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Javni poziv

Kriteriji za bodovanje prijava

 
Otvoren Programu zapošljavanja Roma u 2017. godini

Kao što je bilo i najavljeno, dana 12.6.2017. godine objavljen je Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma 2017. Sve potrebne informacije kao i link za prijavu na ovaj Javni poziv možete da dobijete na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje http://fzzz.ba/vijesti/program-zapoljavanja-roma-u-2017-godini.
Organizovana berza rada u sklopu 13. međunarodnog sajma privrede u Tešnju 2017. godine

U organizaciji Udruženja privrednika Biznis centar Jelah, Tešanj, u periodu od 18. do 21. maja održan je 13. Sajam privrede Tešanj 2017 koji je okupio više od 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije.

Prigodnim govorom, mnogobrojnim gostima su se obratili i predsjednik Udruženja privrednika Biznis centar Jelah, Tešanj Edin Jabandžić, predsjednik Privredne komore FBIiH Marko Šantić, Premijer ZDK Miralem Galijašević, Ambasadorica Njemačke u BiH Christiane Hohmann, Premijer Vlade FBiH Fadil Novalić, Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, dugogodišnja zastupnica u Europskom parlamentu Doris Pack i Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

Udruženje privrednika “Biznis centar” Jelah – Tešanj je u saradnji sa Službom za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u okviru ovogodišnjeg sajma  organizovalo i berzu rada, na kojoj su privrednici sa područja općine Tešanj i šire iskazali potrebe za radnom snagom, a nezaposlene osobe imale priliku da se prijave za određena radna mjesta.

Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona je u tu svrhu omogućila dolazak nezaposlenih osoba kako sa područja općine Tešanj kao domaćina, tako i sa područja susjednih općina, i to: Doboj-jug, Usora, Žepče, Maglaj i Zavidovići.

Pored toga, štand Službe za zapošljavanje ZDK ugostio je mnoge privrednike, zvanice, od kojih posebno izdvajamo direktoricu Federalnog zavoda za zapošljavanje, gospođu  Helenu Lončar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sajam2
II JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za programe u 2017. Godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2017. godini. Sve informacije možete da pročitate na link https://fond.ba/2017/09/27/ii-javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-u-2017-godini/.  Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom  „Javni poziv 2017. – finansiranje/sufinansiranje programa– NE OTVARATI“. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 26.10.2017. godine.
NAJAVA PONOVNE OBJAVE JAVNIH POZIVA

Obavještavamo zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe da je Upravni odbor Federalnog zavoda,  na sjednici održanoj 27.4.2017. godine prihvatio Informaciju o realizaciji prvog javnog poziva (od 2.3.2017. godine) po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017, te usvojio zaključak da će drugi javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 i Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 biti objavljeni 8.5.2017. godine u 8:00 sati na internet stranici Zavoda (www.fzzz.ba).

Pozivaju se svi zainteresirani da se do objave drugog javnog poziva upoznaju sa sadržajem programā koji su dostupni na internet stranici Zavoda u meniju Aktuelni projekti.
Sretan Uskrs i Vaskrs

Svim vjernicima katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti želimo sretan Uskrs/Vaskrs

Želi JU Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona
Obustavlja se Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja VSS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016./2017. godini

Obavještavamo poslodavce da se apliciranje za obnovljeni Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja VSS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016./2017. godini iz grant sredstava Vlade ZDK, obustavlja.
Sretan Dan nezavisnosti BiH

Sretan Dan nezavisnosti BiH želi Vam

JU Služba za zapošljavanje ZE-DO kantona
Obavijest o najavi objave javnog poziva za učešće u programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja 2017

(Sarajevo, 22.2.2017. godine) – Naredne sedmice na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje bit će objavljeni javni pozivi za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 (Prvo radno iskustvo, Vaučer za posao, Javni radovi i Periodično zapošljavanje), Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 i Programu pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja.

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 objavljivat će se tri puta u intervalima u vrijednosti od po najmanje jednu trećinu ukupno predviđenih sredstava za Program. Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 objavljivat će se dva puta u intervalima u vrijednosti od po najmanje jednu polovinu ukupno predviđenih sredstava za Program, s tim da će prva objava javnih poziva za sve programe uslijediti 2.3.2017. godine.

Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem programa radi eventualnog učešća.

Link:   http://fzzz.ba/vijesti/o-b-a-v-i-j-e-s-t-5

 
STANJE NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU ZA PROŠLU 2016. GODINU

STANJE NEZAPOSLENOSTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU ZA PROŠLU 2016. GODINU
OTVOREN NOVI POZIV ZA DRUGI CIKLUS TAKT AKADEMIJE

Fondacija Hastor u saradnji sa Prevent grupacijom u BiH ove godine pokreće novi poziv za polaznike drugog ciklusa programa TAKT akademije. Cilj programa je obezbijediti obuku i ljudske resurse čije će znanje i vještine biti prilagođene radu sa najnovijim tehnologijama u nekim od vodećih kompanija u BiH i regionu. Poziv za prijave je otvoren do 06.02.2017. a sve potrebne informacije kandidati mogu dobiti na www.takt.ba. Proces selekcije i intervjuiranja bit će realizovan po gradovima/lokacijama. Vezano za organizaciju procesa intervjuiranja bit će kontaktirani  uspješni aplikanti (bit će uzete u razmatranje samo aplikacije koje sadrže sve tri komponente poziva :prijavni formular, CV i pismo motivacije). „Imamo iskazanu potrebu za više od 20 različitih pozicija i preko 50 radnih mjesta sa visokom stručnom spremom. Radi se o lokacijama širom BiH u kojima je Prevent grupacija pristuna“ izjavio je Seid Fijuljanin direktor Fondacije Hastor.  Akademija nudi sistematičan pristup prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama tržišta rada. Na osnovu istraživanja koje je provela Fondacija Hastor u saradnji sa partnerima napravljen je program kroz koji će polaznici u toku obuke koja traje do dva mjeseca dobiti znanje, vještine i praksu neophodne za potrebe rada u automobilskoj industriji kao i industrijama namještaja, tekstila i mode. Prijavljene potrebe za kadrovima su raspoređene po stepenu stručne spreme, te su dodate osnovne informacije o znanjima, vještinama i kompetencijama potrebnima za obavljanje navedenih poslova.
AFS: Program razmjene za srednjoškolce u Belgiji

Programi interkulturalnog učenja u Belgijii (flamanski dio) omogućavaju srednjoškolcima iz Bosne i Hercegovine da provedu školsku godinu ili tri mjeseca u maloj, ali gusto naseljenoj zemlji u Zapadnoj Evropi.

Za program razmjene mogu se prijaviti učenici koji imaju prebivalište na području BiH, pohađaju srednju školu u BiH, imaju odlične ili vrlo dobre ocjene, i rođeni su u periodu od

01.01.1999. do 31.12.2002. godine (za tromjesečni program);

01.01.1999. do 18.08.2002. godine (za jednogodišnji program).

Sve dodatne infrmacije možete da dobijete na stranici http://www.hocu.ba/index.php/hocu.priliku/afs-program-razmjene-za-srednjoskolce-u-belgiji/. Rok za prijavu i za tromjesečni i za jednogodišnji program jeste 01. Februar 2017.godine.
Sretna i uspješna Nova 2017. godina

Sretnu i uspješnu Novu 2017. godinu

Želi Vam JU Služba za zapošljavanje ZDK

 

addtext_com_mdewnda0mzm5mdk2
PONOVO OTVOREN JAVNI POZIV ZA PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ROMA 2016

Obavještavamo zainteresirane poslodavce i nezaposlene osobe da je od 19.12.2016. godine omogućeno podnošenje Zahtjeva u skladu sa odredbama Programa zapošljavanja Roma u 2016. godini kojim su utvrđeni uvjeti učešća. Javni poziv za učešće u Programu ostaje otvoren 15 dana, s tim da će se u slučaju nedovoljnog broja prijava trajanje Javnog poziva produžiti do utroška planiranih sredstava. Obrasci za podnošenje prijava za učešće u Programu dostupni su na web portalu: www.fzzz.ba, u nadležnoj službi i u Zavodu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Federalni zavod za zapošljavanje, Đoke Mazalića 3, 71 000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja Roma u 2016. godini“.

 
OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA FERIJALNI RAD STUDENATA U NJEMAČKOJ ZA 2017.GODINU

Obavještavamo Vas da je u okviru Programa ferijalnog rada studenata iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, koji se odvija u saradnji Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Centralnog ureda za posredovanje u zapošljavanju stručne radne snage iz inostranstva (ZAV) Savezne agencije za rad SR Njemačke, za Bosnu i Hercegovinu u 2017. godini odobrena kvota od 300 studenata. Studentima univerziteta i visokih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine dodijeljeno je 190 mjesta. Sve potrebne informacije o načinu apliciranja studenata nalaze se u tekstu Javnog poziva studentima  koji mogu naći na linku http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=2522&langTag=bs-BA.
PONOVO OTVOREN JAVNI POZIV PO UREDBI VLADE FBiH

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da je ponovo otvoren Javni poziv po Uredbi Vlade FBiH. Isti će biti otvoren do 15.12.2016. godine tj. do zaprimanja zahtjeva u visini raspoloživih sredstava. . Apliciranje na Javni poziv možete da izvršite putem web stranice Federalnog zavoda za zapošljavanje svakim radnim danom i to  od 8:00 do 16:00 sati.
Sretan 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Sretan 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Želi Vam vaša JU Služba za zapošljavanje ZDK
OBAVJEŠTENJE O KRAJNJEM ROKU PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI POZIV PO UREDBI VLADE

‘Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se Javni poziv za subvencioniranje zapošljavanja i samozapošljavanja u skladu sa Uredbom o poticaju zapošljavanja Vlade Federacije BiH  zatvara sa 18.11.2016.godine (petak).
U VISOKOM MASOVAN ODZIV NA RADIONUCU „KAKO POKRENUTI VLASTITI BIZNIS“

U četvrtak,10.11.2016. g, u prepunoj sali Općinskog vijeća u Visokom, održana je radionica „Kako pokrenuti vlastiti biznis“ u organizaciji Službe za zapošljavanje ZDK, a pod pokroviteljstvom Federalnog zavoda za zapošljavanje. Partner projekta je „Planjaks akademija“ Tešanj, a domaćini Biro rada i Općina Visoko. Događaju je prisustvovala gđa. Helena Lončar, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje sa saradnicom za projekte gđom. Snježanom Dedić i predsjednik UO Službe gosp. Emir Džafić.

Oko 100 nezaposlenih osoba je sa velikom pažnjom pratilo predavanja stručnjaka iz ekonomije doc.dr. Edina Ajanovića, dr. Huseina Mehmedovića i mr. Bajruzina Planjca,a imali su priliku čuti i priče „iz prve ruke“ o iskustvima mladih i uspješnih visočkih privrednika Mevlane Lemeš i Anesa Prohića. Posebno raduje činjenica da je među učesnicima Radionice bilo oko 20 učenika završnih razreda Mješovite srednje škole, te članovi romskih udruženja iz Visokog.

Veliko interesovanje za Radionicu pokazuje da je ideja organizatora Projekta, direktora Službe Marinka Kelavića, postigla svoju svrhu, što potvrđuje i činjenica da su mnogi od prisutnih iskazali interes za, još uvijek aktuelne, Programe sufinansiranja samozapošljavanja po Uredbi Vlade FBiH.

predavaci
visoko-predavaci-direktor-i-predsj-uo-sluzbe
visoko-radionica-svi
dav
fb_img_1478848295343
FZZZ I SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE POTPISALI NOVI UGOVOR ZA PROJEKT FIZIJATRIJE U MAGLAJU

         U četvrtak, 10.11.2016. godine Služba za zapošljavanje ZDK i Federalni zavod za zapošljavanje su potpisali novi Sporazum o realizaciji projekta.

        Na zajedničku inicijativu Službe za zapošljavanje ZDK, Saveza civilnih žrtava rata ZDK i JU “Dom zdravlja“ Maglaj  izrađen je Projekt „ Formiranje regionalnog centra za fizijatriju u Maglaju“. Potpisom Sporazuma, Služba je putem Federalnog zavoda za zapošljavanje osigurala financijska stredstva u iznosu od 27.207,84 KM za  jednogodišnju bruto plaću za dva buduća fizijatra koja će raditi u Domu zdravlja Maglaj.

       „Ovo je samo početak formiranja fizijatrije u Maglaju koja bi, u narednom periodu, trebala prerasti u Regionalni centar za fizijatriju ne samo za civilne žrtve rata, već i sve druge osobe sa invaliditetom sa područja Maglaja, Žepča, Zavidovića, Tešanja, Doboj Juga i Usore“, naglasio je Marinko Kelavić, voditelj Projekta.

       Po ovom Projektu uskoro slijedi i potpis novog, međusobnog ugovora Službe sa JU Dom zdravlja Maglaj kojim će se definirati međusobni odnosi glede financiranja novih uposlenika, fizijatara.

        Ukupna vrijednost Projekta je cca 50.000 KM, a uz učešće FZZZ svoj doprinos ovom Projektu će dati i Dom zdravlja Maglaj te Ministarstvo zdravstva ZDK.

Ovo je treći projekt kojeg smo, u protekla tri mjeseca, odobrili Službi za zapošljavanje ZDK i još jedan pokazatelj kako se zajedničkom koordinacijom mogu rješavati vrlo bitni problemi na području Zeničko-dobojskog kantona“, izjavila je Helena Lončar, ravnateljica Federalnog zavoda za zapošljavanje.

         Potpisu ugovora su nazočili i Snježana Dedić, stručna suradnica za projekte iz FZZZ te  Emir Džafić, predsjednik Upravnog odbora i Sehadet Hadžić, načelnik Odsjeka za zapošljavanje Službe.

ugovor-za-fijijatriju-potpis-sa-fzzz-1
ugovor-za-fizijatriju-potpis-sa-fzzz
U ZENICI I KAKNJU ODRŽANE RADIONICE ”KAKO POKRENUTI VLASTITI BIZNIS”

U četvrtak i petak (03. i 04.11.2016.) u ZenicI i Kaknju održane su  radionice na temu ”Kako pokrenuti vlastiti biznis.”

Uz predstavnike Službe za zapošljavanje ZDK, općinskih administracija i predstavnika udruženja  poslodavaca,  radionicama je prisustvovalo preko 150 neuposlenih osoba iz Zenice i Kaknja.

U veoma pozitivnoj radnoj atmosferi, predavači:  doc.dr. Edin Ajanović , dr.sc. Husein Mehmedović i mr. Bajruzin Hajro Planjac govorili su o stručnom dijelu pokretanja biznisa ali i o svojim ličnim iskustvima. Svoja pozitivna životna iskustva  u poduzetništvu ispričali su i  Emina Talić –Hakanović, direktorica i vlasnica privatne predškolske ustanove ”Abakus”  Zenica  te  Mladen Perić, direktor firme ”Pero” Zenica koji je ujedno i predsjednik Saveza udruženja/udruga poslodavaca ZDK. Vjera  u sebe kao i istrajnost u realizaciji svojih ideja za biznis su među najbitnijim odlikama koje su  istakli svi prisutni koji su imali odvažnost da krenu putem privatnog sektora.

Uz pokroviteljstvo  Federalnog zavoda za zapošljavanje, ove radionice podržali su i uprava Grada Zenice, te Općine Kakanj što  je i najbolji dokaz da su projekti, koji razvijaju poduzetnički duh, dobrodošli i da ih treba biti u što većem broju. Radionice su trajale od 9:00 do 14:00 sati i bile su medijski propraćene od strane FTV-a, RTV Zenica, NTV IC Kakanj, Naša Riječ i drugih lokalnih medija.

kakanj-biznis
wp_20161103_004
DVODNEVNE RADIONICE ZA POLJOPRIVREDNIKE

       Počela implementacija Projekta „Registracija, pokretanje i poslovanje djelatnosti samostalnog poljoprivrednog proizvođača“, kojeg je izradila Služba za zapošljavanje ZDK u partnerstvu sa Drušvom za promet i usluge „Cronos“ d.o.o. Zenica.

          Dvodnevne radionice su već održane u Olovu i Brezi, a u narednih 30-tak dana održat će se i u svim drugim općinama ZDK. Cilj ovih radionica je jačanje kapaciteta poljoprivrednih proizvođača iz našeg Kantona koji su tijekom 2016 godine, kroz različita poticajna sredstva, registrirali samostalnu poljoprivrednu djelatnost ili to planiraju uskoro učiniti, a trenutno se nalaze na našoj evidenciji neuposlenih osoba.

           Budući da se, u posljednje vrijeme, dosta novaca izdvaja za poticaje u poljoprivredi gdje bilježimo ekspanziju novoregistriranih poljoprivrednih proizvođača, te da je za većinu istih ovo prvo radno iskustvo i prvi samostalni biznis, ove radionice su izuzetno korisne. Polaznici istih će potpuno besplatno naučiti koji su početni koraci i troškovi  za registraciju samostalnog poljoprivrednog proizvođača, što nakon registracije, plaćanje doprinosa i poreza, ulazak u sustav PDV-a, poslovanje, ispostavljanje faktura, načini plaćanja i naplate, vođenje poslovnih knjiga i sve ono sa čim se prvi put susreću novoregistrirani poljoprivredni proizvođači. Imajući u vidu da još ima neutrošenih poticajnih sredstava po Uredbi Vlade FBiH za programe upošljavanja i samoupošljavanja, ove radionice su pokrenute u pravo vrijeme.

             Ovo je drugi projekt za kojeg je Služba dobila financijsku potporu od Federalnog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 9.200 KM. Pomoć u realizaciji istog su pružile i sve općine-domaćini radionica, lokalni mediji te uposlenici svih naših općinskih  biroa rada.

 

           Pozivamo sve zainteresirane neuposlene osobe da prisustvuju ovim radionicama koje će se održati u dolje navedenim terminima sa početkom od 10.00 sati.

R br. OPĆINA DATUM
1. ZAVIDOVIĆI  07 i 08. 12.2016.
2. TEŠANJ 07 i 08. 11.2016.
3. DOBOJ JUG 09 i 10. 11.2016.
4. MAGLAJ 14 i 15. 11. 2016.
5. ŽEPČE 16 i 17. 11. 2016.
6. ZENICA 21 i 22. 11. 2016.
7. KAKANJ 23 i 24. 11. 2016.
8. VISOKO 28 i 29. 11. 2016.
9. VAREŠ 01 i 02. 12. 2016.
10. USORA 05 i 06. 12. 2016.

 

olovo-poljoprivreda-foto-svi
olovo-poljorpivreda-nacelnik
olovo-poljoprivreda-radionica
POČELA REALIZACIJA PROJEKTA „KAKO POKRENUTI VLASTITI BIZNIS“

         U četvrtak, 20.10.2016. god. počela je realizacija Projekta „Kako pokrenuti vlastiti biznis“. Za neuposlene osobe iz Tešnja i Usore održana je prva radionice u Bobarama kod Tešnja. U prostorijama Centra za obrazovanje odraslih-Planjax okupilo se  četrdesetak zainteresiranih osoba, mahom mladih,  koje su pozorno pratile vrlo interesantnu petosatnu radionicu. Uz eminentne predavače, univerzitetske profesore: doc.dr. Edina Ajanovića,   dr.sc. Huseina Mehmedovića te mr. Bajruzina Hajru Planjca (doktoranta),  svoja iskustva u biznisu su predstavili i neki od uspješnih poduzetnika tešanjskog kraja.

        – Polaznici ove radionice su dobili i certifikate za prisustvo seminaru-radionici i jako su zadovoljni prezentacijom projekta jer su došli do vrlo bitnih spoznaja o pokretanju vlastitog biznisa. Ohrabreni stečenim znanjem i iskustvima poduzetnika, pozvali smo ih da iskoriste aktualni javni poziv po Uredbi Vlade FBiH za programe upošljavanja i samoupošljavanja te da pokrenu vlastiti biznis – istakao je Marinko Kelavić, voditelj projekta.

          Projekt „Kako pokrenuti vlastiti biznis“ je izradila Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i jedinstven je primjer ovakvih radionica među službama za zapošljavanje u FBiH. Projekt se realizira u partnerstvu sa  Planjax akademijom Tešanj. Ukupna vrijednost projekta iznosi cca 20.000 KM, a glavni pokrovitelj istog je Federalni zavod za zapošljavnje sa iznosom od 13.800 KM. U nerednih četrdesetak dana ovakve radionice će se održati  i u svim drugim općinama Zeničko-dobojskog kantona u suradnji sa općinskim biroima rada Službe i općinskim službama za gospodarstvo/privredu.

        Pozivaju se sve neuposlene osobe iz ZDK da u terminu od 09.00-14.00 sati prisustvuju ovim, vrlo zanimljivim radionicama po dolje navedenom rasporedu.

21.10.2016/petak/- Doboj Jug                                        27.10.2016./četvrtak/ – Maglaj

28.10.2016. /petak/- Žepče                                             03.11.2016. /četvrtak/-Zenica

04.11.2016. /petak/- Kakanj                                          10.11.2016. /četvrtak/- Visoko

11.11.2016. /petak/- Vareš                                             17.11.2016. /četvrtak/- Olovo

18.11.2016 /petak/Zavidovići                                        24.11.2016./četvrtak/- Breza

dru-nezaposlenost
predavanje
svi-s
p1010953
predavanja-1
maglaj-foto

 

 
Održan drugi radni sastanak Službe za zapošljavanje i predstavnika romskih udruženja iz ZDK

          U utorak, 18.10.2016.godine u prostorijama JU Služba za zapošljavanje ZDK održan je drugi radni sastanak na temu ”ZAPOŠLJAVANJE ROMA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU”. Ovu inicijativu pokrenuli su Služba za zapošljavanje ZDK i  Udruženje Roma ”Romano Centro“ iz  Zenice prvenstveno sa ciljem formiranja bolje koordinacije romskih udruženja ali i zbog aktualiziranja pitanja zapošljavanja romske populacije u našem Kantonu.

          Zajednički cilj svih aktera ovog sastanka je poboljšanje ekonomskog i socijalnog statusa Roma u našem Kantona. Uz menadžment Službe, sastanku  su prisustvovali predstavnici romskih udruženja i predstavnici biroa rada iz Zenice, Kaknja, Visokog i Zavidovića  te predstavnik za društvene djelatnosti  iz Općine Zavidovići. Na sastanku su dogovoreni i sljedeći koraci, odnosno  aktivnosti na osnaživanja koordinacije romskih udruženja te uključivanje i drugih, nadležnih institucija u ovu problematiku.

p1010855
p1010859
SLUŽBA I „CRONOS“ ZENICA POTPISALI UGOVOR O OBUCI POLJOPRIVREDNIKA

          U utorak, 11. 10. 2016. godine u uredu ravnatelja/direktora Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona  potpisan je ugovor između Službe i Društva za ekonomske usluge i promet „Cronos“ d.o.o. Zenica o implementaciji Projekta “Registarcija, pokretanje i poslovanje djelatnosti samostalnog poljoprivrednog proizvođača“.

        U naredna dva mjeseca u svim općinama ZDK će se organizirati 12 dvodnevnih radionica (tj. ukupno 24 radionice), naravno u suradnji sa općinskim službama za privredu/go-spodarstvo i  našim biroima.

         „Ovim projektom se želi pomoći svim aplikantima sa područja ZDK koji su tijekom 2016 godine , različitim programima samoupošljavanja kroz poljoprivredu, postali registrirani poljoprivredni proizvođači da lakše obavljaju svoju djelatnost, da se educiraju glede  vođenja poslovnih knjiga, ispostavljanja faktura, plaćanja poreza, doprinosa tj. da se detaljno upoznaju sa ukupnim poslovanjem samostalnog poljoprivrednog proizvođača“, istakao je ravnatelj/direktor Kelavić koji je ujedno i voditelj cijelog projekta.

       Direktorica Cronosa, Azra Ahmić, se zahvalila Službi na ukazanom povjerenju i dosadašnjem dobrom partnerskom odnosu koji će, po njenim riječima,  zasigurno rezultirati jačanju kapaciteta samostalnih poljoprivrednih proizvođača na području našeg Kantona.

       Ukupna vrijednost Projekta je 15. 478 KM, a isti  je  podržan i od Federalnog zavoda za zapošljavanje sa iznosom od 9.200 KM.

p1010843
p1010845
p1010838
U SARAJEVU POTPISANI NOVI UGOVORI SA SLUŽBOM ZA ZAPOŠLJAVANJE ZDK

U srijedu, 28.9.2016. god. u uredu Helene Lončar, ravnateljice Federalnog zavoda za zapošljavanje potpisana su dva ugovora sa Službom za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Po riječima Helene Lončar, Služba iz Ze-do kantona prednjači u potpisivanju ugovora po Uredbi Vlade FBiH ali svoju hiperaktivnost u radu pokazuje i kroz izradu vlastitih projekata što može služiti za uzor i drugim službama u FBiH.

Predstavnici Službe, Marinko Kelavić ravnatelj/direktor i Emir Džafić, predsjednik Upravnog odbora  nisu krili svoje zadovoljstvo zbog projekata koji će doprinijeti boljim uvjetima upošljavanja i samoupošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona. Projektima  „Kako pokrenuti vlastiti biznis“ i „Registracija, pokretanje i poslovanje djelatnosti samostalnog poljoprivrednog proizvođača“ želi se dodatno educirati i potaknuti neuposlene osobe da pokreću vlastite biznise, a osobito u poljoprivredi za što još ima otvorenih javnih poziva i prilično dosta neutrošenih novaca.

         Služba za zapošljavanje će oba svoja projekta realizirati u svih dvanaest općina Ze-do  kantona sa općinskim službama za gospodarstvo/privredu i drugim partnerima. Ukupna vrijednost projekata je 35.771 KM, a sufinanciranje Federalnog zavoda za zapošljavanje iznosi 23.000 KM.

p1010815
POTPISIVANJE UGOVORA U OPĆINAMA MAGLAJ I ŽEPČE

U petak, 23.09.2016. godine, sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama sale Općinskog vijeća, Maglaj i u 11:00 sati u prostorijama sale Općinskog vijeća, Žepče, upriličen je čin potpisivanja oko 50 Ugovora između poslodavaca i osoba koji će koristiti poticaj iz sredstava Javnog poziva po Uredbi Vlade FBiH. Ovom prilikom potpisani su Ugovori za korisnike sa područja Maglaja, Žepča i Zavidovića. Organizator je bila  JU Služba za zapošljavanje ZDK a prigodi su prisustvovali  i predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje, Ministar rada, socijalne politike i izbjeglica ZDK, Načelnici općina Maglaj i Žepče kao i predsjedavajući Općinskih vijeća Maglaj i Žepče.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
PONOVO OMOGUĆENO APLICIRANJE ZA PROGRAME PO UREDBI VLADE FBiH

Od danas, 26.9.2016. godine, svi zainteresirani poslodavci inezaposlene osobe mogu ponovo da podnesu Zahtjeve za subvenciju zazapošljavanje mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva ili Zahtjeve zasubvenciju za samozapošljavanje u skladu sa odredbama Uredbe o poticanjuzapošljavanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 95/15, 32/16 i 48/16) kojom su utvrđeni uvjeti učešća. Prijava za učešće se vrši svaki radni dan u periodu od 8 do 16 sati putem internet stranice Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba).  Zaprimanje zahtjeva je omogućeno do trajanja raspoloživih sredstava.
PONOVO OTVOREN JAVNI POZIV ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE 2015

Federalni zavod za zapošljavanje je ponovo otvorio Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015. Apliciranje će se, kao i ranije, moći vršiti putem internet stranice Zavoda www.fzzz.ba. gdje nezaposlena lica mogu da nađu i osnovne informacije o postupcima, proceduri i aktivnostima iz Programa. Nezaposlena lica se, također, mogu obratiti za pomoć Ministarstvu/Službi prilikom ispunjavanja elektronskog obrasca prijave. Cilj ovog Programa jeste omogućiti poticaj za osobe sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH radi samozapošljavanja i zapošljavanja u novoregistriranim i već postojećim poslovnim subjektima (obrtima) u oblasti poljoprivrede.
ODRŽAN OKRUGLI STOL NA TEMU ”UPOŠLJAVANJE ROMA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU”

U utorak,  06.09.2016. godine, u periodu od 10:00 do 12:30 sati, u prostorijama JU Služba za zapošljavanje ZDK, u Sali za sastanke, održan je Okrugli stol na temu ”Upošljavanje Roma u Zeničko-dobojskom kantonu”. Svoj doprinos u debatiranju i diskusiji na ovu temu su dali predstavnici vladinih institucija odnosno ispred relevantnih kantonalnih ministarstava, nevladinih organizacija kao što su predstavnika Udruženja Roma sa područja općina Zenica, Kakanj i Visoko  i predstavnici OSCE-a. Ovom Okruglom stolu je svojim prisustvom dao doprinos i g-din Dervo Sejdić. Donešeni su zajednički zaključci i pravci djelovanja zanaredni period u kojem će Služba za zapošljavanje ZDK nastojati da što vrijednije da svoj doprinos u poboljšanju statusa romske populacije.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA