ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC JULI 2017. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 30. AVGUSTA 2017. godine izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec JULI 2017. godine, kao i novčane naknade za zaostali period.