image_pdfimage_print

Danas, 18.02.2016. godine, na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje obvaljeni su tekstovi Javnih poziva koji obavještavaju nezaposlene osobe i poslodavce o načinu i uslovima apliciranja za zapošljavanje po raznim osnovama. Tu spadaju :

Napomena: Obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom se dostavlja nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje lično ili putem pošte. Prijave se vrše svakog radnog dana od 08h – 15h

Služba za zapošljavanje ZDK  će odmah započeti sa prezentacijama, pripremama i drugima aktivnostima vezanim za promociju svih Programa kako na kantonalnom tako i na općinskom nivou a sve sa nadom da će poslodavci i nezaposlene osobe uvidjeti realne mogućnosti u riješavanju svojih problema i poboljšanju vlastitih socijalnih statusa.

Website Malware Scan