image_pdfimage_print

Obavještavaju se poslodavci i nezaposlene osobe koji su se prijavili na programe zapošljavanja i samozapošljavanja po Uredbi Vlade Federacije BiH da mogu izvršiti uvid u iste u nadležnim općinskim biroima rada ili u direkciji Službe u Zenici.

Pored toga, obavještavamo vas da će u narednom periodu Služba, u saradnji sa općinskim biroima rada, pristupiti proceduri zaključivanja Ugovora sa aplikantima koji su dostavili urednu dokumentaciju u Službu, odnosno u nadležni općinski biro rada.

Website Malware Scan