image_pdfimage_print

Federalni zavod za zapošljavanje je ponovo otvorio Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015. Apliciranje će se, kao i ranije, moći vršiti putem internet stranice Zavoda www.fzzz.ba. gdje nezaposlena lica mogu da nađu i osnovne informacije o postupcima, proceduri i aktivnostima iz Programa. Nezaposlena lica se, također, mogu obratiti za pomoć Ministarstvu/Službi prilikom ispunjavanja elektronskog obrasca prijave. Cilj ovog Programa jeste omogućiti poticaj za osobe sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH radi samozapošljavanja i zapošljavanja u novoregistriranim i već postojećim poslovnim subjektima (obrtima) u oblasti poljoprivrede.

Website Malware Scan