image_pdfimage_print

Obavještavamo zainteresirane nezaposlene osobe i poljoprivredne obrtnike da je 16.6.2016. godine ponovo omogućeno apliciranje za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015. Cilj Programa je omogućiti poticaj za osobe sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH radi samozapošljavanja i zapošljavanja u novoregistrovanim i već postojećim poslovnim subjektima (obrtima) u oblasti poljoprivrede.   Zavod/Ministarstvo je objavio Javni poziv za učešće u Programu putem sredstava javnog informisanja i internet stranice: www.fzzz.ba i www.fmpvs.gov.ba. Fizičko lice se prijavljuje za učešće u Programu putem web stranice Zavoda www.fzzz.ba, svakog radnog dana od 08h – 16h. U elektronski obrazac prijave unose se lični podaci i podaci o poslovnoj ideji koju lice namjerava realizovati, te eventualno podatke o osobama koje želi zaposliti. Aplikacije će se obrađivati po redoslijedu prispijeća.

Website Malware Scan