image_pdfimage_print

        Za direktora/ravnatelja JU Službe za zapošljavanje ZDK, Marinka Kelavića i njegove suradnike jučer ( utorak ) upriličen je prijem u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH.  U jednosatnom razgovoru predstavnici naše  Službe su iznijeli svoje konkretne  ideje i prijedloge na unapređenju politike upošljavanja i na žurnom provođenju novih zakonskih izmjena glede zdravstvenog osiguranja i vođenja evidencije neuposlenih osoba. Isto tako, ukazana je i potreba na iznalaženju povoljnijih uvjeta rada neuposlenih osoba iz FBiH u inozemstvu.

        Direktor Agencije Muamer Bandić je upoznao predstavnike Službe za zapošljavanje ZDK o svim aktivnostima koje trenutno provodi Agencija za rad i zapošljavnje BiH te o naporima koje Agencija poduzima na iznalaženju boljih zakonskih okvira za primjenu novih metoda upošljavanja i vođenja službenih evidencija neuposlenih osoba u BiH.

        Na sasatanku je dogovorena i bolja buduća suradnja sa svim službamam za zapošljavanje u FBiH, koju Agencija već ima sa Federalnim zavodom za zapošljavanje.

        Direktori Bandić i Kelavić su  izrazili  spremnost da, po uzoru na zapadnoeuropske zemlje, u narednom periodu razrade ideju o  primjeni novih i efikasnijih metoda rada u našim službama za zapošljavnaje koju bi, eksperimentalno, prvo primjenili na Službi za zapošljavnje ZDK.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Website Malware Scan