image_pdfimage_print

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je raspisalo Javni konkurs čiji je predmet  prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj  102 /15). Nazivi projekata za koje se dodjeljuju sredstva su:

Projekt br. 1: Poticaji inovatorima-pojedincima

Projekt br. 2: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Projekt br. 3: Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori

Projekt br. 4: Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama

Projekt br. 5: Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)

Projekt br. 6: Poticaji tradicionalnim i starim obrtima

Projekt br. 7: Poticaji novoosnovanim subjektima MSP

Projekt br. 8: Poticaj poduzetništvu žena

Projekt br. 9: Poticaj poduzetništvu mladih

Projekt br. 10: Jačanje konkurentnosti tehnološki savremenih subjekata MSP-a

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 17.06. 2016. godine.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni konkurs mogu se dobiti na e-mail- grant2016@fmrpo.gov.ba ili na brojeve telefona: svakim radnim danom 036/449-135, 036/449-139, 036/449-125, 036/449-602 i 036/449-613 036/449-147 u vremenu od 10-14 sati kao i na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

Website Malware Scan