Obavještenje o nabavci

Obavještenje o nabavci

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI-Računarska oprema

Obavijest o javnoj nabavi

2_Obavještenje o nabavci_toneri

3_OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II

Obavještenje o nabavci_KANCELARIJSKI MATERIJAL

Obavjestenje o nabavci_računarska oprema

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA_68-7-2-66-5-5_23

4_1_Obavještenje o nabavci_ sazetak_68-7-3-71-3-4_23

Obavještenje o nabavci_Usluge čišćenja

Obavještenje o nabavci_kancelarijski materijal

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o nabavci_rekonstrukcija biroa Kakanj

Izvještaj o provedenom postupku nabavke (računarska oprema)

Obavještenje o dodjeli ugovora (računarska oprema)

Zaključak o obustavi postupka javne nabavke

Obavještenje o nabavci

Odluka o poništenju postupka 21062022

Izvještaj o poništenom postupku

Obavještenje o nabavci

Ispravka za obavještenje o nabavci

Obavjestenje o nabavci

Obavještenje o nabavci

Obavještenje o nabavci

Obavještenje o nabavci

Ispravka obavještenja o nabavci

Obavještenje o nabavci_usluge čišćenja

Obavještenje o nabavci_kancelarijski materijal

Obavještenje o nabavci_68-1-1-61-3-3_19

Obavještenje o nabavci_uredski materijal 2018

Obavještenje o nabavci_nabavka tonera

Obavještenje o nabavci_usluge čišćenja općinskih biroa

Poziv za dostavu ponuda za – Pravne usluge

Obavještenje o nabavci-Kompjuterski materijal (toneri)

Obavještenje o nabavci_kancelarijski materijal

Obavještenje o nabavci_usluge čišćenja općinskih biroa

Obavještenje o nabavci kancelarijskog namještaja

Obavještenje o nabavci DMS