Obavještenje o nabavci

Ispravka za obavještenje o nabavci

Obavjestenje o nabavci

Obavještenje o nabavci

Obavještenje o nabavci

Obavještenje o nabavci

Ispravka obavještenja o nabavci

Obavještenje o nabavci_usluge čišćenja

Obavještenje o nabavci_kancelarijski materijal

Obavještenje o nabavci_68-1-1-61-3-3_19

Obavještenje o nabavci_uredski materijal 2018

Obavještenje o nabavci_nabavka tonera

Obavještenje o nabavci_usluge čišćenja općinskih biroa

Poziv za dostavu ponuda za – Pravne usluge

Obavještenje o nabavci-Kompjuterski materijal (toneri)

Obavještenje o nabavci_kancelarijski materijal

Obavještenje o nabavci_usluge čišćenja općinskih biroa

Obavještenje o nabavci kancelarijskog namještaja

Obavještenje o nabavci DMS