Odluka o izmjeni i dopuni plana JN za 2019. godinu