Politika kvaliteta

NAŠA POLITIKA KVALITETA JE:

  • – Da poslovni procesi budu usmjereni na sticanje povjerenja i zadovoljstva svih zainteresiranih
  • – Da se programi i mjere koje nudimo temelje na stručnoj analizi tržišta rada
  • – Da se naš rad zasniva na zakonitom, nediskriminirajućem, stručnom i efektivnom provođenju politike zapošljavanja

 

SVOJU POLITIKU KVALITETA OSTVARUJEMO:

  • – Primjenom savremenih principa poslovanja
  • – Stalnim stručnim usavršavanjem našeg osoblja
  • – Primjenom savremene informatičke podrške i ostalih resursa potrebnih za kvalitetno poslovanje
  • – Praćenjem evropskih kretanja u oblasti zapošljavanja
  • – Stalnim poboljšanjem efikasnosti sistema kvaliteta