Pregled oglasa

Traženo zanimanjePsiholog
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet• Završen fakultet – diplomirani psiholog
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineUz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: • Diplomu o završenom fakultetu • Izvod iz matične knjige rođenih • Uvjerenje o državljanstvu • Čekanje na posao nakon sticanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje) • Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije • Uvjerenje o radnom iskustvu • Dokazi o stručnom usavršavanju
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU „Dom zdravlja\" Maglaj , lokacija: Maglaj
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima ( znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom „prijava na konkurs – ne otvarati“ na sljedeću adresu: J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250 M a g l a j Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji ne budu izabrani mogu tražiti povrat dokumentacije ( osim teksta prijave ) u roku od 30 dana po konačnosti odluke o izboru. Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obavit će se intervju, po potrebi opšta i praktična provjera znanja, o čemu će svi kandidati biti naknadno obaviješteni.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika• Da je državljanin BiH • Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-07-09
Oglas do2019-07-16
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »