Pregled oglasa

Traženo zanimanjeDostavljač robe
Tražena školska spremaKvalifikovani radnik (KV)
Završena škola / fakultetKV ili SSS stručna sprema
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- Vozačka dozvola \"B\" i \"C\" kategorije, - Sposobnost upravljanja viljuškarom.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)rmk promet, domaća i međunarodna trgovina dioničko društvo
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana platakoeficijent za obračun plaće 1,15
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz Prijavu za Konkurs dostaviti original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata: - diploma o završenoj stručnoj spremi, - uvjerenje o radnom iskustvu, - izvod iz matične knjige rođenih, - potvrda o mjestu prebivališta (CIPS), - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 mjeseci, - vozačka dozvola \"B\" kategorije i \"C\" kategorije - Potvrda o sposobnosti upravljanja viljuškarom Prijavu za Konkurs kandidati su dužno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave u listu \"Naša riječ\". Sa svim prijavljenim kandidatima održat će se intervju nakon razmatranja dostavljene dokumentacije. Prijave dostaviti na adresu rmk promet d.d. Zenica, Ulica Kučukovići broj 2, Zenica, sa naznakom \"Prijava na javni oglas-Ne otvarati\". Za dodatna obavještenja kontakt osoba je: Mulić Rasim (telefon: 032 401 257). Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati koji se prijavljuje na Konkurs moraju ispunjavati slijedeće uslove: OPŠTI USLOVI: - da su državljani BiH, stariji od 18 godina, što dokazuju Uvjerenjem o državljanstvu. NAPOMENA: Izabrani kandidati bit će u obavezi da, po prijemu obavještenja o njihovom izboru kao najpovoljnijih kandidata, dostave: ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-08-01
Oglas do2019-08-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 20 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »