Pregled oglasa

Traženo zanimanjeVozač autobusa
Tražena školska spremaKvalifikovani radnik (KV)
Završena škola / fakultetKV, III stepen stručne spreme – vozač motornih vozila
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika40 (četrdeset) izvršilaca, na period od jedne godine sa probnim periodom od dva mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiPreuzima vozilo za vožnju sa pripadajućom opremom, alatom i priborom;rukuje s vozilom u postupku prijevoza putnika;preuzima dokumentaciju vozila i prevoznu dokumentaciju za izvršenje posla;primjenjuje propise ZOBS-a kao i druge propise kojima se reguliše saobraćaj;organizuje i kompletira dokumentaciju potrebnu za obavljanje prijevoza;popunjava putnu dokumentaciju na način kako je utvrđeno pravilniku o radu voznog osoblja i predaje sa taho-trakom dipečeru;odgovara za vozilo sa pripadajućom opremom, alatom i priborom;odgovara za bezbijednost putnika, ispravnost putne dokumentacije i taho trake;obavlja kondukterske poslove tj. prodaju karata u vozilu;odgovoran je za urednost naplate voznih karata i blagovremenu predaju dnevnog pazara;odgovara za korektan odnos prema službenim licima kontrole, putnika i dr.;snadbijeva vozilo gorivom i vodi računa o normativu potrošnje goriva;održava čistoću radnog prostora (vanjskih i unutrašnjih površina) autobusa kojim upravlja; obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva, a po nalogu neposrednog rukovodioca.
Mjesto rada (općina)JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataje 464 KM, a koji iznos predstavlja umnožak najmanjenjeg mjesečnog fonda radnih sati, koeficijenta radnog mjesta i satnice. Navedeni iznos uvećava se po osnovu rada u otežanim uslovima, prekovremenog rada, noćnog rada, rada na dane vikenda i praznika i drugim osnovima za obračun uvećane plaće.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji, kako slijedi: 1. Prijava na oglas sa kraćom biografijom; 2. Lična karta(ne starija od šest mjeseci); 3. Potvrdu o prebivalištu-CIP-s(ne starija od šest mjeseci); 4. Diploma ili svjedočanstvo o završenom školovanju; 5. Vozačka dozvola – „D“ kategorije; 6. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu; Kandidat koji bude izabran dostavit će dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru. Javni oglas se objavljuje na web stranici Grada Zenice,i web stranici JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ dd Zenica, u dnevnom listu „Oslobođenje“, dostavlja se i JU Službi za zapošljavanje ZDK koja ga objavljuje na svojoj web stranici, a ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Kandidati koji budi ispunjavali formalno-pravne uslove, bit će pismenim putem obavješteni o vremenu i mjestu održavanja intervjua, pet dana prije održavanja intervjua. Nakon završenog intervjua biće testirani praktičnm provjerom znanja kroz probnu vožnju. Bodovanje kandidata izvršit će se na osnovu intervjua i testne vožnje. Kandidati će biti pismenim putem obavješteni o ishodu Oglasa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica,Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34 Zenica,72000 Zenica Sa naznakom:„NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Broj telefona i kontakt osoba za dodatne informacije : 032/889-035
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika1) Da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH 2) da je stariji od 18 godina, 3) da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta Posebni uslovi: radno iskustvo: jedna godina na poslovima upravljanja mot. vozilima „D“ kategorije
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-08-06
Oglas do2019-08-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 20 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »