Pregled oglasa

Traženo zanimanje2. NK radnik na poslove čišćenja i loženja u ambulanti Karadaglije i poslove čišćenja medicinskim službama Tešanj
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac na period od šest mjeseci
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiVrši pripreme za održavanje prostorija koje su joj određene (pribavljanje pribora, metle, četke, kante za vodu, deterdženta i drugo), Vrši čišćenje podova, randih površina, mokrog čvora i dr. Radnih prostorija dva puta dnevno, iznosi otpatke smeća na odgovarajuće mjesto iz prostorija i čisti vanjski prostor ispred ulaza, čišćenje prozorskih stakala i druge stolarije, Prikuplja prljav veš i odvozi ga na pranje u vešeraj, trebuje i donosi čisti veš,obavlja loženje u područnoj ambulanti kao i druge poslove iz domena higijeničarskih poslova.
Mjesto rada (općina)JZU Dom zdravlja\"Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća: 459,50
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu na ovaj oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju: 1. Diplomu o stečenom zanimanju KV radnika (za rando mjesto pod rednim brojem I1.) 2. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (može i diploma o završenoj srednjoj školi) za radno mjesto pod rednim brojem I.2., 3. i 4.) 3. Izvod iz matične knjige rođenih (svi kandidati), 4. Uvjerenje o državljanstvu (svi kandidati) Kandidati mogu dostaviti dokaz o statusu branioca ili članova njihovih porodica u smislu člana 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK 1/14), koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje. Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. IV KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA IV1. Postupak izbora kandidata za radna mjesta pod zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervju sa svakim od kandidata. Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu : JZU“DOM ZDRAVLJA”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, ul. Braće Pobrić 17, 74260 Tešanj Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Javni oglas biće objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JZU Doma zdravlja Tešanj, web stranici Općine Tešanj i web stranici Službe za zapošljavanje ZDK Zenica. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka kako slijedi : • da je državljanin BiH, • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-10-01
Oglas do2019-10-09
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »