Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Kućni majstor
Tražena školska spremaKvalifikovani radnik (KV)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: Vodi brigu o stanju objekata Doma zdravlja (u Tešnju i područnim ambulantama), Obavlja sve poslove tekućeg održavanja objekata, (krečenje prostorija, farbanje stolarije, popravka vodovodnih i kanalizacionih cijevi, stolarske radove), Stara se o snabdjevanju ambulanti ogrjevom, vrši kontrolu stanja objekata i opreme, upravlja motornim vozilom za slučaj potrebe prevoza materijala, opreme i oruđa za rad u područne ambulante, obavlja poslove loženja cnetralnog grijanja u područnim ambulantama kao i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
Mjesto rada (općina)JZU Dom zdravlja\"Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća: 651,00
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu na ovaj oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju: 1. Diplomu o stečenom zanimanju KV radnika (za rando mjesto pod rednim brojem I1.) 2. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (može i diploma o završenoj srednjoj školi) za radno mjesto pod rednim brojem I.2., 3. i 4.) 3. Izvod iz matične knjige rođenih (svi kandidati), 4. Uvjerenje o državljanstvu (svi kandidati) Kandidati mogu dostaviti dokaz o statusu branioca ili članova njihovih porodica u smislu člana 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK 1/14), koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje. Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. IV KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA IV1. Postupak izbora kandidata za radna mjesta pod zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervju sa svakim od kandidata. Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu : JZU“DOM ZDRAVLJA”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, ul. Braće Pobrić 17, 74260 Tešanj Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Javni oglas biće objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JZU Doma zdravlja Tešanj, web stranici Općine Tešanj i web stranici Službe za zapošljavanje ZDK Zenica. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka kako slijedi : • da je državljanin BiH, • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-10-01
Oglas do2019-10-09
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 81 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »