Pregled oglasa

Traženo zanimanje3. Diplomirani psiholog
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetdiplomirani psiholog VSS VII/1 ili drugi ciklus, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije diplome o završenom fakultetu i posjedovanje 1 godine iskustva radnog iskustva u struci, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije uvjerenja izdatog od strane nadležnog poslodavca
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: Diplomirani psiholog radit će u Centru za rani rast i razvoj u Službi za zdravstvenu zaštitu djece i obavlja poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica i Nomenklaturi zdravstvenih usluga.
Mjesto rada (općina)JU „Dom zdravlja“ Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataIznos osnovne plaće: 1.446,23 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijave na javni oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, sa kratkom biografijom, adresom, e - mail adresom i kontakt telefonom kandidata, preporučeno putem pošte ili na protokol JU „Dom zdravlja“ Zenica, na adresu: JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA Ul. fra Ivana Jukića br. 2 Z E N I C A sa naznakom – Prijava na Javni oglas na radno mjesto pod rednim brojem - ___ NE OTVARAJ! Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostavljeni dokazi u ovjerenoj kopiji, ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. JU „Dom zdravlja“ Zenica nije u obavezi da vrati dokumentaciju, koja se prilaže uz prijavu. Kandidati će putem telefona, e-mail adrese i obavijesti koja će se objaviti na web strani JU „Dom zdravlja“ Zenica, biti obaviješteni o terminu za održavanje intervjua, pismenog i usmenog stručnog ispita. Za kandidate koji ne pristupe intervjuu, pismenom i usmenom stručnom ispitu, utvrdit će se da su odustali od prijave za zaposlenje. Izbor kandidata koji imaju VSS ili VŠ stručnu spremu, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu. Izbor kandidata koji imaju SSS stručnu spremu, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom intervjuu. O rezultatima Javnog oglasa, kandidati će biti pismeno obaviješteni. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, kandidati mogu kontaktirati saradnika za pravne poslove na broj telefona 032/248-823.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpći uslovi za sve radnike su sljedeći – mora se posjedovati državljanstvo Bosne i Hercegovine, što se dokazuje dostavljanjem ovjerene kopije Uvjerenja o državljanstvu i mora se biti fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta, što se dokazuje dostavljanjem orginalnog Ljekarskog uvjerenja i orginalne Sanitarne knjižice, u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o njegovom izboru kao najboljeg kandidata. Za radnika pod radnim mjestom 5. - diplomirani pravnik, nije potrebno dostavljati orginalnu Sanitarnu knjižicu jer ovaj radnik ne radi sa pacijentima. Literatura za spremanje ispita: Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja, Gerald C. Davison, Jonh M. Neale
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-08
Oglas do2019-11-16
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »