Pregled oglasa

Traženo zanimanjeProfesor predškolskog odgoja, odnosno bakalaureat/bachelor predškolskog odgoja
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVisoka stručna sprema (VSS) , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja
Položen stručni ispitpoložen stručni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad
Posebna znanja i vještinenajmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika– 1 (jedan) izvršilac -Prijem odgajatelja vrši se na određeno vrijeme u trajanju od najduže 1(jedne)godine.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JPU Dječije obdanište Vareš
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePotrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija): 1. Prijava na javni oglas sa kraćom biografijom, 2. Univerzitetska diploma, 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 4. Izvod iz matične knjige rođenih, 5. Uvjerenje o radnom iskustvu, 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad. Izabrani kandidat dužan je u roku od 8 dana dostaviti ljekarsko uvjerenje, sanitarnu knjižicu i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prije zaključivanja Ugovora o radu. Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana Komisija za bodovanje, koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uvjete utvrđene oglasom. Intervju za kandidate koji ispunjavaju uvjete utvrđene oglasom će obaviti Komisija za intervju u prostorijama JPU Dječje obdanište Vareš. O datumu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni. Nakon provedenog postupka Javnog oglasa, Upravni odbor JPU Dječje obdanište Vareš donosi odluku o prijemu kandidata u radni odnos. Prijave sa potrebnim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od mjesec dana od dana objave Javnog oglasa, putem pošte ili direktno u zatvorenoj koverti na adresu: JPU „Dječije obdanište Vareš“ Ul. Zvijezda broj 22 71 330 Vareš Sa naznakom: „Javni oglas za prijem odgajatelja“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaIzbor i prijem kandidata izvršiti će se bodovanjem na osnovu „Kriterija o načinu bodovanja prilikom zasnivanja radog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja na području Ze-do kantona“, koje je donijelo Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/13).
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-13
Oglas do2019-12-12
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »