Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Stručni saradnik za starateljstvo
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- Visoka stručna sprema VII stepen – dipl. pravnik, dipl. socijalni radnik, dipl. socijalni pedagog, dipl. sociolog i drugi fakulteti društvenog smjera,
Položen stručni ispitda
Posebna znanja i vještine- 1 godina radnog iskustva, - poznavanje rada na računaru.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenikajedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŽEPČE
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu na konkurs, kandidat je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju) - diplomu o završenom školovanju, - rodni list, - uvjerenje o državljanstvu, - uvjerenje o prebivalištu, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, - uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene VSS, - dokaz o položenom stručnom ispitu, - ljekarsko uvjerenje. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat ce moći dostaviti u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o njegovom izboru. Kod odabira kandidata prednost imaju pripravnici i volonteri JU Centar za socijalni rad Žepče. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijavu za konkurs sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU Centar za socijalni rad Žepče „Konkurs za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Žepče“ 72230 Žepče, ul. Zagrebačka bb Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika Opći uvjeti: - da je državljanim BiH, - da je stariji od 18 godina, - da nije kažnjavan i da se protiv njeg ne vodi krivični postupak, - da je zdravstveno sposoban - da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH,
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-26
Oglas do2019-12-11
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »