Pregled oglasa

Traženo zanimanje6. Profesor: Pravoslavna vjeronauka
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1-2 časa nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2020. godine;
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz obaveznu pisanu prijavu sa biografijom, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Nastavnim planom i programom za određene predmete i Zakonom o srednjoj školi Ze-do kantona. Kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata: 1. Diploma o stručnoj spremi 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 3. Izvod iz Matične knjige rođenih 4. Ljekarsko uvjerenje (po izvršenom prijemu) 5. Potvrda/uvjerenje o položenom dopunskom psihološko-pedagoškom i metodičkom obrazovanju (za nenastavne fakultete). III Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine (“Službene novine Ze-do kantona” broj: 1/18). IV Kako bi ostvarili pravo na dodatno bodovanje, kao i pravo na ostvarivanje prioriteta kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta, kandidati trebaju dostaviti dodatnu dokumentaciju navedenu u Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine (“Službene novine Ze-do kantona” broj: 1/18), na osnovu koje će se izvršiti bodovanje. V Nastava za sve navedene pozicije se realizuje na osnovu modularnog nastavnog plana i programa. Izbor kandidata izvršiće se u skladu sa profilima i stručnoj spremi nastavnika određenim u NPP. VI NAPOMENA: Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om, prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom o angažovanju nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave Ministastva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona u školskoj 2019/2020. godini, broj: 10-38-9202/19. od 6.6.2019. godine i Izmjena i dopuna Uputstva o angažovanju nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2019/2020. godini, broj: 10-38-9202-1/19. od 25.6.2019. godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme, dužni su priložiti Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima. VII Prijave se dostavljaju isključivo poštom, na adresu škole: JU Mješovita srednja škola Zenica, Ul. Dr. Adolfa Goldbergera 10 (sa naznakom „Prijava na konkurs” pozicijom na koju se konkuriše i kontakt telefonom). VIII Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Po završenoj konkursnoj proceduri kandidati mogu izuzeti svoju dokumentaciju u roku od 30 dana u prostorijama škole.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-26
Oglas do2019-12-04
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »