Pregled oglasa

Traženo zanimanjePomoćni radnik\"- fizički radnik na Skladištu Društva
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 -sa 1 godinom radnog iskustva
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)RMK Promet d.d. Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz Prijavu za Konkurs dostaviti original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata: - diploma o završenoj stručnoj spremi, - uvjerenje o radnom iskustvu, - izvod iz matične knjige rođenih, - potvrda o mjestu prebivališta (CIPS), - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 mjeseci, - vozačka dozvola \"B\" i \"C\" kategorije (za radno mjesto pod rednim brojm 2.), - Potvrda o sposobnosti upravljanja viljuškarom (za radno mjesto pod rednim brojem 2.). IV Prijavu za Konkurs kandidati su dužno dostaviti u roku od 8 dana od dana objave u listu \"Naša riječ\". Sa svim prijavljenim kandidatima održat će se intervju nakon razmatranja dostavljene dokumentacije. V Prijave dostaviti na adresu rmk promet d.d. Zenica, Ulica Kučukovići broj 2, Zenica, sa naznakom \"Prijava na javni oglas-Ne otvarati\". Za dodatna obavještenja kontakt osoba je: Mulić Rasim (telefon: 032 401 257). VI Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje. UPRAVA DRUŠTVA
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika-da su državljani BiH, stariji od 18 godina, što dokazuju Uvjerenjem o državljanstvu. NAPOMENA: Izabrani kandidati bit će u obavezi da, po prijemu obavještenja o njihovom izboru kao najpovoljnijih kandidata, dostave: ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-05-26
Oglas do2020-06-03
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »