Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Specijalista ginekologije i akušerstva
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetzavršen VSS Medicinski fakultet, što se dokazuje dostavljanjem kopije diplome o završenom Medicinskom fakultetu;
Položen stručni ispitzavršena specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, što se dokazuje dostavljanjem kopije uvjerenja o završenoj specijalizaciji; položen stručni ispit, što se dokazuje dostavljanjem kopije uvjerenja o položenom stručnom ispitu i posjedovanje licence za samostalan rad u struci, što se dokazuje dostavljanjem kopije Licence izdate od strane nadležne Komore.
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika2 izvršioca na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: Specijalista ginekologije i akušerstva obavljat će poslove propisane u Sistematizaciji radnih mjesta u JU „Dom zdravlja“ Zenica i Nomenklaturi zdravstvenih usluga.
Mjesto rada (općina)JU „Dom zdravlja“ Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataIznos osnovne plaće: 2.182,95 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijave na javni oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, sa kratkom biografijom, adresom, e - mail adresom i kontakt telefonom kandidata, preporučeno putem pošte ili na protokol JU „Dom zdravlja“ Zenica, na adresu: JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA Ul. fra Ivana Jukića br. 2 Z E N I C A sa naznakom – Prijava na Javni oglas na radno mjesto pod rednim brojem - ___ NE OTVARAJ! Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. JU „Dom zdravlja“ Zenica nije u obavezi da vrati dokumentaciju, koja se prilaže uz prijavu. Kandidati će putem telefona, e-mail adrese i mobitela, biti obaviješteni o terminu za održavanje pismenog i usmenog stručnog ispita. Za kandidate koji ne pristupe pismenom i usmenom stručnom ispitu, utvrdit će se da su odustali od prijave za zaposlenje. Izbor kandidata za radna mjesta sa visokom stručnom spremom zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu. Kandidati koji budu izabrani da rade u JU „Dom zdravlja“ Zenica, dostavit će uz izjavu o prihvatanju zaposlenja i orginalnu ili ovjerenu dokumentaciju predatu na predmetni Javni oglas, a čija ovjera nije starija od 6 mjeseci.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaLiteratura za spremanje ispita: Literatura korištena tokom studija na Medicinskom fakultetu.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-07-24
Oglas do2020-08-01
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 2 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »