Pregled oglasa

Traženo zanimanje6. Fizika
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1: 12 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)GIMNAZIJA “MUHSIN RIZVIĆ“ BREZA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu na konkurs/oglas kandidati su dužni dostaviti: - dokaz o stručnoj spremi, - izvod iz Matične knjige rođenih, - uvjerenje o državljanstvu (da nije starije od 6 mjeseci), - saglasnost Rijaseta IZ u BiH za obavljanje poslova vjeroučitelja za radno mjesto konkursa pod rednim brojem 4, - uvjerenje o položenom stručnom ispitu, - ljekarsko uvjerenje (da nije starije od 6 mjeseci i dostavlja izabrani kandidat prije stupanja na posao), - uvjerenje o nekažnjavanju, za izabranog kandidata na radno mjesto škola će zatražiti službenim putem od nadležnog organa izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije. Kandidati su dužni dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju, na osnovu koje će se izvršiti bodovanje, u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18), a koji su objavljeni na službenoj web stranici Kantona: WWW.zdk.ba. Bodovanje kandidata će se izvršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18). Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Nastavnim planom i programom za gimnaziju, prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021. godini broj: 10-34-8479/20 od 03.06.2020. godine, uz obavezu dostavljanja dodatnih dokumenata (Uvjerenje fakulteta o godini studija, Uvjerenje fakulteta o položenim ispitima). Konkurs/oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Potrebno je dostaviti original dokumente ili ovjerene fotokopije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji nisu primljeni u radni odnos imaju obavezu, nakon isteka žalbenog roka, u što kraćem roku lično preuzeti dostavljena dokumenta, jer škola nije dužna arhivski čuvati dostavljenu dokumentaciju kandidata. Prijave sa dokazima dostaviti na adresu: Gimnazija \"Muhsin Rizvić\", ulica Šehidska 34, Breza.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Nastavnim planom i programom za gimnaziju, Pedagoškim standardima za srednju školu i Pravilnikom o radu.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-07-28
Oglas do2020-08-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 2 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »