Pregled oglasa

Traženo zanimanje12. Praktična nastava za poslovno-pravne tehničare
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1: 8 časova nastave sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine;
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz obaveznu pisanu prijavu sa biografijom, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Nastavnim planom i programom za određene predmete i Zakonom o srednjoj školi Ze-do kantona. Kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata: 1. Diploma o stručnoj spremi 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 3. Izvod iz Matične knjige rođenih 4. Ljekarsko uvjerenje (po izvršenom prijemu) 5. Potvrda/uvjerenje o položenom dopunskom psihološko-pedagoškom i metodičkom obrazovanju (za nenastavne fakultete), za izvođenje stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave i za izvođenje praktične nastave za kandidate V stepen stručne spreme, specijaliste i kandidate sa majstorskim ispitom, 6. Potvrdu o najmanje 5 godina odgovarajućeg radnog iskustva u struci za izvođenje praktične nastave, za kandidate V stepena stručne spreme, specijaliste i kandidate sa majstorskim ispitom. Nastava za sve navedene pozicije se realizuje na osnovu modularnog nastavnog plana i programa. Izbor kandidata izvršiće se u skladu sa profilima i stručnom spremom nastavnika određenim u NPP-u. Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona (broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine, “Službene novine Ze-do kantona” broj: 1/18), čiji su uslovi sastavni dio zajedničkog Konkursa srednjih škola u Zenici. V Kako bi mogli ostvariti pravo na prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta kao i pravo na bodovanje, kandidati trebaju dostaviti dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona (broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine, “Službene novine Ze-do kantona” broj: 1/18). VI NAPOMENA: Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om, prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom o angažovanju nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave Ministastva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona u školskoj 2020/2021. godini, broj: 10-34-8479/20. od 03.06.2020. godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme, dužni su priložiti Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima. VII Prijave se dostavljaju isključivo poštom, na adresu škole: JU Mješovita srednja škola Zenica, ul. dr. Adolfa Goldbergera 10, 72 000 Zenica (sa naznakom „Prijava na konkurs” pozicijom na koju se konkuriše i kontakt telefonom). VIII Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Po završenoj konkursnoj proceduri kandidati mogu izuzeti svoju dokumentaciju u roku od 30 dana u prostorijama škole.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-07-28
Oglas do2020-08-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »